Remote indicator مدل MG-4000

Remote indicator مدل MG-4000 با مشخصات فنی زیر:

• ساخته شده مطابق با استاندارد جهانی EN54-3
• سازگار با تمام دتکتورهای کانونشنال و آدرس پذیر