آدرس پذیر

اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر پرکاربردترین سیستم اعلام حریق می باشد که پیشترها از طریق آدرس دهی  دستی به سیستم مرکزی شروع شده بدین صورت که هر تجهیزی با قرائت شماره آن تجهیز و وارد کردن آن در برنامه قابل شناسایی بود بعدها بعد از اینکه تجهیزات در لوپ نشستند با یکبار فعال کردن نرم افزار تمامی تجهیزات به صورت اتوماتیک به وسیله نرم افزار سیستم خوانده شده و در کنترل پنل ضبط شده و مزیت عمده آن در این است که قبلا با تغییر یک دیوایس (تجهیز) بایستی کد قبلی مربوط به تجهیز قبلی را حذف و کد جدید را اضافه نمود اما هم اکنون با بستی هر تجهیز و فعال کردن سیستم سریعا نرم افزار مجددا همه تجهیزات روی لوپ را می خواند و ثبت می کند که تعویض یا افزودن تجهیز جدید به سرعت پنل مرکزی اعلام حریق باخبر شده و آن را نیز رصد می کند.

به طور کلی سیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر دارای تجهیزاتی به شرح زیر می باشند:

  • – آشکار ساز دود
  • – آشکار ساز حرارت
  • – آشکار ساز ترکیبی دود/حرارت
  • – آشکار ساز گاز منو اکسید کربن
  • – شاستي اعلام حريق
  • – هشدار دهنده صوتي و نوري
  • – کنترلر صدای هشدار دهنده صوتي
  • – انواع ورودي و خروجي ها

طراحی این سیستمها، همچون سیستمهای اعلام حریق کانونشنال بر اساس تاییدیه های BS 5839 و NFPA صورت می پذیرد. تفاوتهای اصلی این سیستم با سیستم اعلام حریق کانونشنال از مفهوم واژه آدرس پذیر ناشی می گردد، چرا که در هر سیستمی وجود آدرس اختصاصی موجب دسترسی اختصاصی به اطلاعات آن آدرس می گردد که این امر خود در بستر یک شبکه مفهوم پیدا می کند
وجود آدرس اختصاصی در این سیستم موجب گردیده تا در صورت بروز خطا و یا اعلام حریق توسط هر یک از سنسورهای ورودی (دتکتورها و یا شاستی های اعلام حریق)، محل دقیق آن به سرعت قابل شناسایی باشد که در سیستم های کانونشنال به طور کلی میسر نبود. همچنین با توجه به وجود سیگنالهای دیجیتال بین دتکتورها و پانل، امکان تنظیم مد کارکرد دتکتور (در دتکتورهای حرارتی و دودی حرارتی) و امکان دسترسی به اطلاعات دقیق مورد اندازه گیری از قبیل دود و حرارت، برای کاربران میسر می باشد.
در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، شبکه ای که تجهیزات این سیستم را در بر می گیرد، لوپ نامیده می شود. حداکثر تعداد تجهیزات قابل نصب در هر لوپ در حالت کلی به شرکت سازنده تجهیزات وابسته می باشد ولی به طور معمول تعداد این تجهیزات 128 عدد می باشد.

دتکتور گاز متان و مونوکسید کربن هوشمند AGD-1224 MEC/VIP و AGD-220 MEC/VIP

ایزولاتور MG-6500

پایه دتکتور MG-3520

دتکتور مولتی هوشمند MG-9400

دتکتور حرارتی ثابت هوشمند MG-9360

پایه دتکتور MG-3510

MG-9300

MG-9100

ML-123X

کنترل پنل های اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر سری ML-125XX