شرکت هوچیکی یکی از بزرگترین شرکت های تولید محصولات سیستم اعلان حریق در دنیا است که با توجه به تاریخچه شرکت هوچیکی و گستردگی استفاده از محصولات این شرکت در دنیا، تولیدات آن در سه کشور ژاپن، انگلیس و آمریکا انجام می شود که هر یک از این کارخانجات، محصولات اعلان حریق را بر اساس استانداردهای محلی آن منطقه تولید می کنند بطوری که این شرکت محصولات خود را در ژاپن بر اساس استاندارد JK، در انگلیس بر اساس استانداردهای LPCB و VDS، و در آمریکا بر اساس استانداردهای UL و FM تولید می کند.