اين كابل ها براي سيستم هاي اعلام حريق ، منبع تغذيه ها ، كنترل تجهيزات در حين آتش سوزي، چراغ اضطراري، وسايل خروج  اضطراري ، سيستم هاي هشدار دهنده در ساختمان هاي هوشمند و نيمه هوشمند  مانند بيمارستان ،‌سينما، سالن هاي تئاتر ، مدارس، مراكز خريد ، فرودگاه ها و كارخانجات بكار ميرود.  محصولات فوق حجم اندك دود ( فاقد هالوژن ) را در حين آتش سوزي توليد ميكنند كه گاز هاي خورنده و سمي نيز منتشر نمي شوند و  بر اساس استاندارد بريتانيا BS داراي قابليت تحمل حريق در بالاترين درجه ۹۵۰ سانتي گراد را براي حد اقل ۳  ( BS 6387 C)ساعت را دارند .