این کابل ها برای سیستم های اعلام حریق ، منبع تغذیه ها ، کنترل تجهیزات در حین آتش سوزی، چراغ اضطراری، وسایل خروج  اضطراری ، سیستم های هشدار دهنده در ساختمان های هوشمند و نیمه هوشمند  مانند بیمارستان ،‌سینما، سالن های تئاتر ، مدارس، مراکز خرید ، فرودگاه ها و کارخانجات بکار میرود.  محصولات فوق حجم اندک دود ( فاقد هالوژن ) را در حین آتش سوزی تولید میکنند که گاز های خورنده و سمی نیز منتشر نمی شوند و  بر اساس استاندارد بریتانیا BS دارای قابلیت تحمل حریق در بالاترین درجه ۹۵۰ سانتی گراد را برای حد اقل ۳  ( BS 6387 C)ساعت را دارند .