این کابل ها به عنوان کابل های ابزاردقیق جهت انتقال اطلاعات در فضای بسته کشتی ها ی صنعتی و مسافر بری استفاده می شوند.
این گروه از کابل ها بر اساس استاندارد در دو گروه با روکش پی وی سی و نیز مقاوم در برابر حریق ( بدون گاز هالوژن) موجد می باشند. کابل های مقاوم در برابر حریق HFFR)) از مواد خاص مقام در برابر حریق ساخته شده اند که در هنگام آتش سوزی گاز هالوژن و دیگر گاز های سمی را ساتع نمی کند و نیز از انتشار شعله در راستای کابل جلوگیری میکند. همچنین شیلد این کابل ها بر اساس استاندارد مربوطه طوری طراحی شده اند که از تداخل های امواج الکتریکی جلوگیری می کنند.