اين كابل ها به عنوان كابل هاي ابزاردقيق جهت انتقال اطلاعات در فضاي بسته كشتي ها ي صنعتي و مسافر بري استفاده مي شوند.
اين گروه از كابل ها بر اساس استاندارد در دو گروه با روكش پي وي سي و نيز مقاوم در برابر حريق ( بدون گاز هالوژن) موجد مي باشند. كابل هاي مقاوم در برابر حريق HFFR)) از مواد خاص مقام در برابر حريق ساخته شده اند كه در هنگام آتش سوزي گاز هالوژن و ديگر گاز هاي سمي را ساتع نمي كند و نيز از انتشار شعله در راستاي كابل جلوگيري ميكند. همچنين شيلد اين كابل ها بر اساس استاندارد مربوطه طوري طراحي شده اند كه از تداخل هاي امواج الكتريكي جلوگيري مي كنند.