دتکتور تشخیص گاز

• سازگاری با استاندارد EN50194 , EN50291
• LED های نمایش دهنده Power، هشدار و خطا
• دکمه تست برای LED و بازر بازر داخلی
• طول عمر ۵ ساله سنسور در شرایط عملکرد نرمال
• عملکرد با حساسیت پایدار و اجرای بالا
• سازگار با کنترل پنل های گاز و حریق متعارفMavigard
• قابلیت تطبیق مدل های دارای خروجی رله با کنترل پنل های اعلام حریق و اعلام سرقت
• کنترلر میکروپروسسوری

 

 

*** قبل از اینکه مقدار نشت گاز متان به میزان ۱۰% ( LEL (Lower Explosive Limit برسد، دتکتور به صورت صوتی و تصویری شروع به هشدار می کنند.