آژیر متعارف بل (6inch) MG-5400

• ساخته شده مطابق با استاندارد جهانیEN54-3
• قدرت تولید صدایی با توان ۱۰۵db
• کیفیت بالا و دقت عملکرد ثابت در طول زمان
• مقاوم در برابر تداخل میدان های مغناطیسی و الکترو مغناطیسی
• عملکرد بالا با مصرف پایین
• قابلیت نصب به صورت مستقیم بر روی دیوار یا درون باکس